OBIECTIVE

OBIECTIV GENERAL

Unificarea, integrarea și consolidarea capacităților regionale prin:

  • crearea unei rețele de excelență în furnizarea de servicii de sănătate, cercetare medicală (fundamentală, preclinică și clinică) și educație medicală între entități cu expertiză în domeniul patologiilor obezității / diabetului / bolilor de nutriție.
  • diminuarea decalajului dintre cunoștințe și practică în managementul obezității, diabetului și a altor tulburări nutriționale prin consolidarea capacității instituționale și o abordare multidisciplinară.
  • generarea de sinergii între sistemul de cercetare, practica medicală și sistemul educațional, care vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a sănătății la nivel regional (elaborarea de politici, protocoale și ghiduri)

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Crearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și multidisciplinare (cercetare / servicii medicale / educație) constând în înființarea a 12 centre tematice, interconectate, care deservesc populația regională în zona de frontieră. Această rețea va consta din:
    • un pilon ‘’HARD’’: o infrastructură (rețeaua de noi centre dotate) care va furniza servicii medicale directe pentru populația din regiune și servicii de cercetare și educație în numele universităților parteneri.
    • un pilon ‘’SOFT’’: formarea de legături/ fluxuri și un concept interdisciplinar de unificare și combinare a mai multor abordări ale patologiilor obezității / diabetului / bolilor de nutriție.
  2. Dezvoltarea sistemului educațional din domeniul medicinii în regiune și dezvoltarea instituțională a partenerilor implicați prin achiziționarea de facilități și înființarea de laboratoare de cercetare și predare în cele două instituții partenere.
  3. Îmbunătățirea serviciilor de consultanță pentru populație, management al serviciilor, reglementare și politici publice în tratamentul / profilaxia / prevenirea obezității, diabetului și a altor tulburări nutriționale, prin implicarea factorilor de decizie și furnizarea de propuneri de politici,  ghiduri și protocoale de bună practică.