ADRESABILITATE

GRUPURI ȚINTĂ

  • Medici: training, utilizarea infrastructurii, beneficiari de informații (extra-specialitate), din toate centrele și colateral din tot corpul profesional (70)
  • Medici de familie: expertiză pe management diabet – algoritmi de scor de risc pentru persoane predispuse (100)
  • Cercetători: expertiză, cercetare, training, infrastructuri noi, nouă bază (extinsă) de cercetare, date complementare (biologie, chimie, bioinginerie) (17)
  • Doctoranzi: biologie moleculară, biologie celulară, cordiologie, nefrologie, pneumologie, farmacologie, bioinginerie (11)
  • Studenți (150)
  • Asistenți medicali (personal de îngrijire) (35)
  • Personal non-medical (inclusiv cercetare) în domeniul sănătății publice, sociologie medicală, epidemiologie, psihologie

BENEFICIARI

  • Pacienți: 600 estimativ adulți, 250 copii și adolescenți
  • Populația: (1 milion estimativ) ROMÂNIA – 4 județe eligibile și REPUBLICA MOLDOVA