Proiectul OBDIA-NET – primul an de implementare

By | 27 June 2022

Beneficiarii proiectului intitulat „Rețea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate de sănătate în domeniul obezității, diabetului și a altor tulburări metabolice – OBDIA-NET”, cod 1HARD/4.1/93, se declară mulțumiți de rezultatele înregistrate în primele 12 luni de implementare. Directorul de proiect – Prof. Univ. Dr. Monica Hăncianu și membrii echipei – reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România și ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-au întrunit, la finele lunii aprilie 2022, în cadrul unei conferințe on-line pentru a discuta și analiza derularea proiectului.

Ca urmare a eforturilor conjugate ale tuturor partenerilor, s-a reușit finalizarea în mare măsură a achizițiilor prevăzute, instalarea și chiar utilizarea echipamentelor. Aproximativ 70% din bugetul alocat pentru infrastructură a fost deja valorificat. De asemenea, au fost elaborate materiale informative: pliante (informative și educaționale), precum și un ghid educațional (Volumul I – „Ghidul educaţional al pacienţilor cu obezitate, diabet şi boli metabolice”).

Referitor la activitățile preconizate în al doilea an de implementare a proiectului, au fost stabilite vizite de monitorizare, proceduri de achiziționare a aparatajului și semnarea noilor acorduri de colaborare. În perioada septembrie-noiembrie 2022 vor fi organizate cursuri de formare teoretică și practică pentru cadrele didactice superioare și medici, valorificate cu credite de educație medicală continuă (EMC).

În anul 2023 va fi lansat Volumul II al Ghidului pacientului, cu accent pe diabet și tulburările de nutriție, primul volum fiind centrat pe problema obezității. Printre acțiunile previzionate în cel de-al doilea an se numără și elaborarea și publicarea în revista „Viața medicală” a două articole, unul despre proiect și un altul care va aborda aspecte de profilaxie a obezității la populația pediatrică.

Obiectivele proiectului OBDIA-NET țin de: crearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și multidisciplinare (de servicii medicale, cercetare și educație) formată din 12 centre tematice interconectate pentru deservirea populației din zona de frontieră regională; dezvoltarea sistemului educațional din regiune și dezvoltarea instituțională prin asigurarea facilităților și înființarea de laboratoare de cercetare și predare în cele două instituții partenere; îmbunătățirea serviciilor de consiliere pentru populație, management, reglementare și politici publice în tratamentul și profilaxia obezității, a diabetului și a altor patologii nutriționale prin implicarea părților interesate, a factorilor de decizie, precum și furnizarea de ghiduri de bune practici în managementul calității și noi protocoale complexe.

OBDIA-NET urmează să devină o rețea capabilă să catalizeze asistența clinică integrată, cercetarea, educația și prevenirea și să dezvolte o infrastructură pentru oferirea unor terapii de ultimă generație persoanelor cu patologii de obezitate, diabet, nutriție (ODM) din regiune. Proiectul prevede unificarea, integrarea și consolidarea capacităților regionale prin: crearea unei rețele de excelență în furnizarea serviciilor de sănătate, cercetare medicală (fundamentală, preclinică și clinică) și educație medicală între entități cu expertiză în domeniul ODM; diminuarea decalajului dintre cunoștințe și practică în obezitate, diabet și alte tulburări nutriționale, prin managementul capacității instituționale și o abordare multidisciplinară; generarea sinergiilor între sistemul de cercetare, practica medicală și sistemul educațional ce vizează îmbunătățirea serviciilor medicale și a nivelului de sănătate la nivel regional.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.1 – „Suport pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate”, va fi implementat într-o perioadă de 24 de luni (28 aprilie 2021-27 aprilie 2023) și dispune de un buget de 1.439.631 de euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *